Tidsplan K-1 for Estates og Stiftelser: Alternative Minimum Tax

December 16  by Eliza

Som tillitsforhold, vil du passere gjennom alle skattepreferanse elementer til inntekts nyter godt av boet eller tillit på Schedule K-1, linje 12, sammen med deres inntektsfordelingen.

Noen av disse preferanse elementer kan utlede utelukkende fra tillit eller boet selv på grunn av fradrag ikke tillatt i den alternative minimum skatt (AMT) beregning, som statlige avgifter eller diverse spesifisert fradrag. Andre kan bære gjennom fra andre kilder, for eksempel akselerert avskrivninger på utleie eiendom som eies av tillit eller eiendom.

For de som ikke er tillatt i AMT, beregne den vanligste AMT justering, justering for minimum skatteformål, ved å trekke inntektsfordelingen fradrag (IDD) (Form 1041, program B, linje 15) fra IDD på et minimum skattegrunnlaget ( Form 1041, Schedule I del II, linje 44).

Med én inntekt begunstiget, går hele resultatet på Schedule K-1, linje 12, Code A. Fordele total justering mellom flere inntekts stønadsmottakere basert på den relative størrelsen på sine distribusjoner.

I det siste, svært få personlige skattytere var faktisk i AMT. Nå som flere skattytere er underlagt AMT, disse AMT justeringer bare få mer betydning.