Tildele Negative og Positive Trig funksjonsverdier av Quadrant

April 14  by Eliza

Det første skrittet for å finne den trigonometrisk funksjon verdien av en av vinklene som er et multiplum av 30 eller 45 grader er å finne referansen vinkel i enhetssirkelen. Når referansen vinkel kommer ut for å være 0, 30, 45, 60 eller 90 grader, kan du bruke funksjonen verdien av den vinkelen og deretter finne ut tegnet av vinkelen i spørsmålet. Bruk følgende tabeller for å finne referansen vinkel.

Tildele Negative og Positive Trig funksjonsverdier av Quadrant
Tildele Negative og Positive Trig funksjonsverdier av Quadrant

Alle vinkler med en 30-graders utstrålingsvinkel har trigonometriske funksjoner som absolutte verdier er de samme som for den 30-graders vinkel. De sinus til 30, 150, 210 og 330 grader, for eksempel, er alle enten

Tildele Negative og Positive Trig funksjonsverdier av Quadrant


De sinusverdier for 30, 150, 210 og 330 grader er henholdsvis

Tildele Negative og Positive Trig funksjonsverdier av Quadrant


Alle disse multipler av 30 grader har en absolutt verdi på 1/2.

Likeledes, ved anvendelse av en 45-graders vinkel som en referansevinkel, cosinus til 45, 135, 225 og 315 grader er alle

Tildele Negative og Positive Trig funksjonsverdier av Quadrant


Generelt, kan du enkelt finne funksjonsverdier av alle vinkler, positive eller negative, som er multipler av de grunnleggende (mest vanlig) vinkel tiltak.

Her er hvordan du tilordner skiltet.

Tildele Negative og Positive Trig funksjonsverdier av Quadrant

Tilordning av positive og negative funksjoner ved kvadrant.

Følgende regel og figuren over hjelpen du avgjøre om en trigonometrisk-funksjonsverdien er positiv eller negativ. Først oppmerksom på at hver kvadrant i figuren er merket med en bokstav. Bokstavene er ikke tilfeldig; de står for trigonometriske funksjoner.

Lese rundt kvadrantene, og starter med QI og går mot klokken, går regelen slik: Hvis terminalen side av vinkelen er i kvadrant med bokstaven

A: Alle funksjoner er positive
S: Sinus og dens gjensidige, cosekans, er positive
T: Tangent og dens gjensidige, cotangent, er positive
C: cosinus og dens gjensidige, sekant, er positive

I QII, bare sinus og cosekans er positive. Alle de andre funksjonsverdier for vinkler i denne kvadranten er negative - og regelen fortsetter i like måte for de andre kvadrantene.

En fin måte å huske ASTC er "Alle studenter tar Kalkulus".