Tile flyet i Geomaster på TI-84 Plus

September 18  by Eliza

Symmetri-verktøyet i TRFM menyen på TI-84 Plus-kalkulator kan brukes til å tessellate (flis) flyet med en geometrisk figur ved å rotere som objekt 180 grader om et bestemt punkt. I motsetning til Rotasjon verktøy, Symmetri verktøyet viser de både den opprinnelige og roterte objektet.

Til tessellate flyet med en allerede konstruert polygon, gjør du følgende:

 1. Trykk [GRAPH] [TRACE] [5] for å velge Symmetry verktøyet fra TRFM menyen.
 2. Bruk piltastene for å flytte markøren til objektet du vil tessellate og trykk [ENTER].

  Den gjenstand som skal roteres vises som en stiplet figur, slik som vist i det første bildet.

  Tile flyet i Geomaster på TI-84 Plus

 3. Bruk piltastene for å flytte markøren til det punktet av rotasjon og trykker ENTER.

  Rotasjonspunktet er vanligvis en hvilken som helst toppunktet av polygonet. Etter at du trykker [ENTER], vises rotert figuren, som vist i det andre bildet.

 4. Gjenta trinn 3 til flyet er flislagt.

  Dette er illustrert i det tredje bildet som er vist.

Når du er ferdig med flislegging flyet, deaktivere Symmetri-verktøyet ved å trykke på [CLEAR] eller ved å velge en annen menyelement.