Tilgang kilden til et dokument Link

March 16  by Eliza

Når du har informasjon fra andre programmer knyttet i dokumentet, kan du finne det nyttig å trekke opp kilden til koblingen og gjennomgå materialet i det programmet. Word gjør dette enkelt via en av følgende metoder:

  • Dobbeltklikk på den koblede elementet.
  • Klikk på Office-knappen, og klikk deretter Forbered (hvis du bruker Word 2007) eller klikk på Fil-fanen på båndet og klikker på Info (hvis du bruker Word 2010). Klikk Rediger koblinger til filer, og velg deretter en kobling i listen over tilgjengelige koblinger. Klikk på Open Source.
  • Høyreklikk på den koblede element, velger koblet objekt fra den resulterende Kontekst-menyen (den faktiske ordlyden av opsjonen kan variere, avhengig av hva slags link), og velg deretter Åpne kobling fra den resulterende undermenyen.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (5933) gjelder for Microsoft Word 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Tilgang kilden til et Document Link.