Tilpasse Start-menyen

January 21  by Eliza

Det er en god ting at Windows lar deg tilpasse Start-menyen. Siden de fleste alt du gjør i Windows er kanalisert via Start-menyen på en eller annen måte, tilpasse kan det hjelpe deg å matche menyen til måten du ønsker å jobbe.

Tilpasse Start-menyen er gjort ved hjelp (merkelig nok) Tilpass Start-dialogboksen Meny boks. Her er hvordan du får til det:

  1. Høyreklikk på Start-menyikonet og velg Egenskaper på hurtigmenyen. Windows viser startmenyen fanen i oppgavelinjen og Start-meny dialogboksen.
  2. Klikk på Tilpass. Windows viser Tilpass Start dialogen Meny boks. (Se figur 1)

    Tilpasse Start-menyen

    Figur 1. Tilpass Start dialogen Meny boks.

Dialogboksen inneholder kontroller som lar deg spesifisere hovedsak det som vises i Start-menyen. Flertallet av kontrollene bestå av radioknapper og avmerkingsbokser som styrer hvilke alternativer vises på Start-menyen. Du kan også velge antall nyere programmer for å vise og antall elementer som skal vises i Jump Lists.

Du kan eksperimentere med valgene i Tilpass Start dialogen Meny boksen og gjøre de som best reflekterer hvordan du ønsker å bruke Start-menyen. Når du er ferdig, klikk OK og valgene blir umiddelbart iverksatt.

Dette tipset (11992) gjelder for Windows 7.