Topp fem Mobile-Device Security Gjerder

August 6  by Eliza

Enten du danne en mobil-enhet sikkerhetsplan før eller etter din organisasjon distribuerer enhetene, må du kjenne til de viktigste sikkerhets beskyttelse for å gjennomføre:

  • En veldefinert mobil enhet sikkerhetspolitikk
  • En mobil enhet management (MDM) løsning som gjør det mulig å kontrollere konfigurasjonen av ansattes enheter for å sikre at de er i samsvar med retningslinjene
  • Beskyttelse mot malware og andre trusler mot mobile enheter via et endepunkt sikkerhetsløsning
  • Beskyttelse av data i transitt via en VPN (IPSec VPN eller SSL VPN) som støtter mobile enheter i bedriften
  • En sterk autentiseringsløsning i stedet for statiske brukernavn og passord