Transponere Tabell Innhold

May 16  by Eliza

Hvis du arbeider med tabeller i et dokument, på et tidspunkt kan det være nyttig å innarbeide innholdet i tabellen, slik at rader blir kolonner og kolonnene blir rader.

Det er ingen måte å gjøre dette i Word. Det er imidlertid en metode for å transponere rader og kolonner i Excel. Så, er den typiske metoden for å oppnå denne oppgaven å bruke både Word og Excel, ved hjelp av disse generelle trinnene:

  1. Lag din tabell i Word.
  2. Markere hele tabellen og kopiere den til utklippstavlen.
  3. I Excel, bruker Lim inn for å lime inn tabellen som tekst.
  4. Ved hjelp av Excel, transponere rader og kolonner. (Hvordan du gjør dette finner du på Excel.Tips.Net nettstedet.)
  5. Kopier transponert tabellen til utklippstavlen.
  6. Lim tabellen tilbake til Word.
  7. Formatere den innlimte tabellen som ønsket.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (9076) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Tran Tabell Innhold.