Trekke cellenavn i VBA

April 22  by Eliza

Hvis du har brukt Excel i lengre tid, har du utvilsomt vet at du kan definere navn i regnearkene som refererer til ulike celler og celleområder. Du kan selv definere navn som refererer til konstanter og formler. (Navne evnene til Excel er egentlig ganske hendig.)

Som du utvikler makroer, kan du lurer på om det er en måte å hente en liste over definerte navnene innenfor et regneark. Dette er faktisk ganske enkelt, hvis du husker at de definerte navnene er opprettholdt i Names samlingen, som tilhører arbeidsbok objekt. Med dette i bakhodet, kan du bruke følgende kode for å sette sammen en variabel array som består av alle navnene i en arbeidsbok:

Dim NamesList ()
Dim NumNames As Integer
Dim x As Integer

NumNames = ActiveWorkbook.Names.Count

ReDim NamesList (1 Til NumNames)

For x = 1 Til NumNames
NamesList (x) = ActiveWorkbook.Names (x) .name
Neste x

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (5676) gjelder for Microsoft Excel 2007, 2010, og 2013. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet av Excel her: Trekke cellenavn i VBA.