Turning hoder på og av

February 21  by Eliza

Du vet allerede at overskriftene i et regneark komme til nytte. Dette er det grå området, til venstre og øverst i et regneark, som indikerer rad og kolonne etikett brukt av Excel. Du klikker i topptekstområdet hvis du vil velge enten en rad eller spissen. Du vet også at du kan justere høyden eller bredden eller rader eller kolonner ved hjelp av rad og kolonneoverskriften området.

Selv om dette området er svært nyttig, kan det hende at du ikke vil det vises. For eksempel, hvis du bruker Excel til å opprette et skjema på skjermen, deretter header områder kan være distraherende for de tiltenkte brukerne av skjemaet.

For å kontrollere om hodene er slått på eller av, gjør du følgende:

  1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen.
  2. Kontroller at kategorien Vis er valgt. (Se figur 1)

    Turning hoder på og av

    Figur 1. Vis kategorien i dialogboksen Alternativer.

  3. Kontroller at Row & Kolonneoverskrifter er merket. Hvis fjernet, deretter topptekstområdet ikke vises.
  4. Klikk på OK.

Legg merke til at Excel ikke tillater deg å kontrollere visningen av rad- og kolonneoverskrifter individuelt de er enten begge eller begge av.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2074) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Turning hoder på og av.