Tvinge en sideskift

August 16  by Eliza

Som regnearket blir større, kan det hende at du vil tvinge Excel til å starte utskrift på en ny side. For eksempel vil du kanskje bare de første femten rader med informasjon for den første siden, så balansen av regnearket på den andre utskriften side. For å få til dette, gjør du følgende:

  1. Sørg for at celle A16 er valgt.
  2. Velg Sideskift fra menyen Sett inn. En stiplet linje vises mellom radene 15 og 16.
  3. Skriv ut regnearket som normalt.

Hvis du ønsker å senere fjerne sideskift, gjør du følgende:

  1. Sørg for at celle A16 er valgt.
  2. Velg Fjern sideskift fra menyen Sett inn. Den stiplede linjen forsvinner.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (1930) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003.