Typer av virtualisering

August 21  by Eliza

Foreløpig er de fleste av aktiviteten i virtualisering verden fokuserer på servervirtualisering - datasentrene eller serverfarmer. De tre hovedtyper av server virtualisering er:

  • Operativsystemet virtualisering (aka containere): Oppretter selvstendige representasjoner av underliggende operativsystemet for å gi applikasjoner i isolerte gjennomføring miljøer. Hver selvstendige miljø (container) reflekterer det underliggende operativsystemet versjon og patch nivå.
  • Hardware emulering: Representerer en maskinvare miljø i programvaren, slik at flere operativsystemer kan installeres på en enkelt datamaskin.
  • Paravirtualiserings: Et tynt programvare lag som koordinerer tilgang fra flere operativsystemer til underliggende maskinvaren.