Typiske Svar på en dyp tap

November 19  by Eliza

Sorg over tapet av en kjær er en svært vanskelig og lang prosess i best av situasjoner. Og mens hver situasjon er unik for griever, er det noen typiske reaksjoner på tap. Når du lider tapet av en kjær, felles svar inkluderer følelse. . .

 • Sorgfull og utrøstelig
 • Håpløs og fortvilet
 • Sint og frustrert
 • Ute av stand til å fokusere og konsentrere
 • Engstelig og trukket tilbake
 • Angrende og beklager
 • Skyldig og ansvarlig
 • Tilbaketrukket og fremmedgjort
 • Deprimert og apatisk
 • Impulsiv og svært emosjonell
 • Passiv og ufølsom