Undertrykke Gjennomgang Toolbar på E-post arbeidsbøker

December 10  by Eliza

Hvis du bruker Excel 2002 eller Excel 2003, og du e-post en arbeidsbok til noen, så når de åpner arbeidsboken, Excel viser automatisk verktøylinjen for. Hvis du mottar arbeidsbøker fra andre personer via e-post, og du blir lei av den Gjennomgang verktøylinjen alltid vises, er det lite du kan gjøre for å tvinge den til å holde seg skjult.

Du kan bruke en makro til å midlertidig deaktivere verktøylinjen for, men det vil ikke permanent deaktivere den. Følgende makro vil utføre midlertidig undertrykkelse:

Sub SuppressReviewingToolbar ()
Application.CommandBars ("Gjennomgang"). Enabled = False
End Sub

Du kan legge dette til en modul i dine personal.xls så det er alltid tilgjengelig, og om ønskelig opprette en tastatursnarvei til det eller overdra den til en knapp på verktøylinjen. På den måten kan du raskt lukke verktøylinjen når det dukker opp.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2309) gjelder for Microsoft Excel 2002 og 2003.