Utføre Regressions innenfra TI-Nspire Kalkulator Application

November 23  by Eliza

Du kan utføre en regresjon på data som finnes i TI-Nspire Lister og regneark innenfra applikasjonen Kalkulator. I det første skjermbildet, er en Lister og regneark-side brukes til å sette fem datapunkter i x_list og y_list lister. Denne figuren viser også en Hurtiggraf av data, noe som tyder på at en eksponentiell modell er et godt valg.

Utføre Regressions innenfra TI-Nspire Kalkulator Application


Å utføre en eksponentiell regresjon på disse dataene i Kalkulator-applikasjonen, gjør du følgende:

  1. Trykk [MENU] → Statistikk → Statistikkberegninger → Eksponensiell regresjon.

    En dialogboks åpnes, som vist i den andre skjermen. Som med alle dialogboksen, kan du trykke [TAB] for å gå fra ett felt til neste eller [SHIFT] [TAB] for å flytte bakover gjennom et felt.

    Konfigurere dialogboksen ved å velge x_list for X liste og y_list for Y-liste. Du kan skrive inn disse navnene med alfa nøkler eller trykk [KLIKK] og velg x_list å angi plasseringen av X-liste og velg y_list for Y-liste.

  2. Trykk [ENTER] etter konfigurering dialogboksen for å utføre regresjon.

    Alle resultatene av regresjonen lim til kalkulatoren side, som vist i den tredje skjermen.

Eksponensiell regresjon resultatene gir ligningen f2 (x) = (1,00315) (2,78187) x. Legg merke til determinantkoeffisienten, R2, er svært nær 1. Dette kan tyde på at regresjonsligningen er en god plass for dataene.

En rekke av variablene lagres av TI-Nspire etter en regresjon. Hvis du vil se denne listen, trykker du på [VAR] -tasten. Bruke

Utføre Regressions innenfra TI-Nspire Kalkulator Application


tastene, kan du bla gjennom denne listen og lime inn en variabel til kommandolinjen i Kalkulator siden.

For eksempel prøve å velge den variable Stat.Resid og trykke [ENTER] for å lime det inn på kommandolinjen. Trykk [ENTER] igjen for å produsere en liste over restene. Denne listen representerer forskjellen mellom y-verdien for hvert datapunkt og den tilsvarende y-verdien assosiert med regresjonsligningen.