Utlede Antilogs

January 2  by Eliza

Excel kan du bruke ganske mange forskjellige trigonometriske funksjoner i regnearkene. Hvis du er stor i trig, kan du lurer på hvorfor det ikke er noen funksjoner som henter antilogs.

En antilog i Excel er teknisk definert som den inverse av LOG10 funksjon. Den LOG10 funksjon betyr logaritmen i basen 10 for et tall. Gitt at definisjonen, antilog, eller omvendt log, av hvilket som helst tall er bare 10 opphøyd i dette nummeret. For eksempel er base-10 logg av 4 0,60206, og base-10 antilogaritmen til 4 er 10.000 (10 opphøyd i fjerde potens). Dette betyr også at basis-10 antilog av basis-10 logg over 4 er, igjen, 4. (Raising 10 til 0,60206 strømmen er 4.)

Tabellen nedenfor viser hvordan du vil utlede antilogs av de ulike logg funksjoner i Excel.

Base Nummer Logg Antilog (Strøm)
x y = LOG (x, y) = X ^ y
e y = LN (y) = E ^ y
10 y = LOG10 (y) = 10 ^ y

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (12486) gjelder for Microsoft Excel 2007, 2010, og 2013. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet av Excel her: utledning Antilogs.