Utlede en absolutt verdi

November 27  by Eliza

VBA har en funksjon for å returnere den absolutte verdi av et uttrykk. For de som kanskje ikke husker fra matte klassen, er en absolutt verdi den positive tilsvarer et uttrykk. Hvis således en formel som normalt ville resultere i en negativ verdi, slik som -27, den absolutte verdi av den formelen ville resultere i den tilsvarende positive eller 27.

Syntaksen for den absolutte verdien funksjon er som følger:

x = abs (y)

der x er resultatet og y er en verdi eller et uttrykk som beregnes til en verdi.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (11261) gjelder for Microsoft Word 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Utlede en absolutt verdi.