Utnytte Bare et etternavn

September 20  by Eliza

Cheryl bruker et regneark som har, i kolonne A, kundenavn i formatet "Smith, Jane." Hun ønsker å kapitalisere bare etternavnet, som i "SMITH, Jane", mens resten av navnet uendret.

Hvis det er én og bare én komma som skiller etternavn fra det første navnet, kan du lage en formel for å gjøre konverteringen. Antar navnet er i A1, ville formelen være:

= STORE (VENSTRE (A1, FINN (",", A1) -1)) og MID (A1, FINN (",", A1), LEN (A1))

Hvis du foretrekker å ikke bruke en formel (som kan rote opp utseendet på regnearket), kan du også bruke en makro til å konvertere navnene, på plass. Tenk på følgende:

Sub CapitalizeSurnames ()
Dim Rceii Som Range
Dim iComma As Integer
For Hver Rceii i utvalg
iComma = InStr (Rceii, ",")
Hvis iComma> 0 Then
Rceii = UCase (Venstre (Rceii, iComma - 1)) & _
Mid (Rceii, iComma)
End If
Neste
Satt Rceii = Nothing
End Sub

Bare velg de cellene som du vil konvertere (slik som de i kolonne A) og deretter kjøre makroen. Det gjør konvertering til navnene i cellene.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (12639) gjelder for Microsoft Excel 2007, 2010, og 2013. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet av Excel her: Utnytte Bare et etternavn.