Utpakking link Informasjon

March 1  by Eliza

Cheryl har et regneark som inneholder mange hyperkoblinger. Det vises for hver hyperkobling er annerledes enn målet for hyperkoblingen. Disse hyperkoblinger er alle i kolonne A. Cheryl ønsker å forlate vise tekst i kolonne A, flytte URL mål i kolonne B, og slette hyperkoblingen i kolonne A. Hva hun trenger å ende opp med er displayteksten i kolonne A , nettadressen i kolonne B, og ingen aktive hyperkoblinger i regnearket.

Bearbeiding og trekke ut informasjon fra hyperlenker på denne måte krever bruk av en makro. Følgende er et eksempel på en fleksibel makro som undersøker hva hyperkoblinger er i det valgte celleområdet. Hvis en hyperkobling er funnet, blir nettadressen for hyperkoblingen angitt til høyre for hyperkoblingen og deretter hyperkoblingen i seg selv er slettet. Dette gjør at skjermen tekst i cellen der den hyperkobling pleide å være.

Sub GetHLInfo ()
Dim rRng Som Range
Dim celle Som Range

Satt rRng = ActiveSheet.Range (ActiveWindow.Selection.Address)
For Hver celle I rRng
Hvis cell.Hyperlinks.Count> 0 Then
cell.Offset (0, 1) = cell.Hyperlinks (1) .Address
cell.Hyperlinks (1) .Delete
End If
Neste
End Sub

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (9896) gjelder for Microsoft Excel 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Trekke link Information.