Utskrift autokorrektur

May 12  by Eliza

Ordet gir en måte å skrive ut omtrent alt relatert til dokumentet, unntatt (merkelig nok) Autokorrektur-oppføringene. Hvis du ønsker å skrive dem ut, blir du tvunget til å bruke en makro til å utføre oppgaven. Følgende makro vil opprette et dokument, en liste over alle autokorrektur, og formatere den:

Sub PrintAutoCorrect ()
Dim ACE Som AutoCorrectEntry

Documents.Add
For Hver ACE I Application.AutoCorrect.Entries
Selection.TypeText ACE.Name & vbTab & ACE.Value & vbCrLf
Neste

Med ActiveDocument.PageSetup
.Orientation = WdOrientLandscape
Med .TextColumns
.SetCount NumColumns: = 3
.EvenlySpaced = True
.LineBetween = True
Avslutt med
Avslutt med
ActiveDocument.Paragraphs.TabStops.ClearAll
ActiveDocument.Paragraphs.TabStops.Add plassering: = InchesToPoints (1.25)
Selection.HomeKey Enhet: = wdStory
End Sub

Når du er ferdig, kan du skrive ut dokumentet slik at du har en permanent registrering av Autokorrektur-oppføringene.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (837) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Skrive autokorrektur.