Utskrift Odd eller Even Pages

December 19  by Eliza

Når du skriver ut lengre regneark, kan du lengter etter en måte å skrive ut enten Odd eller partallssidene. Dessverre, Excel ikke "inkludere denne evnen. Det er et par måter du kan omgå dette problemet, men.

Først, hvis formålet for utskrift oddetallssidene og partallssidene er å skrive ut tosidige, kan du sjekke ut skriverdriveren for å se om det kan håndtere tosidige utskrifter eller om det vil liksom skrive ut bare oddetalls eller partallssidene. Denne tilnærmingen gjør det mulig å omgå Excel helt.

En annen måte å omgå Excel er å bare lage en PDF-fil fra din utgang. Deretter kan du åpne PDF-filen og bruke Acrobat eller Adobe Reader for å skrive ut enten Odd eller partallssidene.

Hvis du ønsker å holde seg innenfor Excel, så kanskje den beste måten å håndtere situasjonen er å komme opp med en makro som vil håndtere utskrift. Slik makro kan bli kontaktet på en rekke måter. Her er en kort en:

Sub PrintOddEven ()
Dim TotalPages As Long
Dim Startpage Som Long
Dim Page As Integer

Startpage = InputBox ("Skriv start sidenummer")
TotalPages = Application.ExecuteExcel4Macro ("GET.DOCUMENT (50)")
Hvis Startpage> 0 Og Startpage <= TotalPages Deretter
For Page = Startpage TotalPages Trinn 2
ActiveSheet.PrintOut Fra: = Page, Til: = Page, _
Kopier: = 1, sortering: = sant
Neste
End If
End Sub

Når du kjører makroen, blir du bedt om en første sidenummeret. I de fleste tilfeller vil du gå inn enten 1 eller 2, men du kan faktisk legge inn en hvilken som helst side nummeret du ønsker. Makroen deretter skrives startsiden og annenhver side Derfra ut.

Du kan, om ønskelig, også skrive ut oddetallssidene og partallssidene ved å opprette to egendefinerte visninger i Excel-en for odde sider og ett for partallssidene. Alt du trenger å gjøre er å spesifisere en ikke-sammenhengende område av celler (som består av cellene i enten odde eller like sider) som utskriftsområde for hver visning. For eksempel, hvis du ønsket å definere en utskriftsområde som besto av cellene for alle oddetallssidene, kan du gjøre dette:

  1. Bytt til sideskiftvisning.
  2. Bruk musen til å velge alle cellene side 1.
  3. Hold nede Ctrl-tasten mens du velger alle cellene side 3.
  4. I sin tur, og fortsatt holde nede Ctrl-tasten, velger du alle cellene i de andre oddetallssidene.
  5. Definere de valgte cellene som utskriftsområdet.

Med utskriftsområdet valgt, lagre visningen. Tørk ut utskriftsområdet, kan du bruke samme teknikk for å velge alle de selv cellene, og lagre visningen. Du har nå to visninger du kan skrive ut, og hver visning vil inneholde kun oddetall eller partallssidene. Den eneste ulempen til denne tilnærmingen er at Excel-tall den utskrevne sider sekvensielt (1, 2, 3, 4) i stedet for hva de egentlig er (1, 3, 5, 7).

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (8843) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Utskrift Odd eller partallssider.