Utskrift XML tagger

July 15  by Eliza

Word 2003 inkluderer muligheten til å håndtere XML-basert informasjon i dokumentene. Som en del av denne evnen, kan Word til å skrive ut XML-koder når du skriver ut et dokument som de passer. Hvis du har et XML-dokument, og et skjema er festet og anvendt til dokumentet, så kan du følge disse trinnene for å skrive ut de XML-koder:

  1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen. Word viser dialogboksen Alternativer.
  2. Vise kategorien Skriv ut. (Se figur 1)

    Utskrift XML tagger

    Figur 1. Print-kategorien i dialogboksen Alternativer.

  3. Kontroller at XML-tagger er merket av.
  4. Klikk på OK.
  5. Skriv ut dokumentet på vanlig måte.

Det er interessant å merke seg at selv om XML er spioneringen som en funksjon av Word 2003, fulle XML-funksjoner er ikke tilgjengelige for alle varianter av produktet. Alle varianter av Word 2003 kan lagre XML-dokumenter med Word XML-skjema, men bare Ordet som følger med Office 2003 Professional eller den frittstående versjonen av Word 2003 inneholder alle XML evner.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (3904) gjelder for Microsoft Word 2003.