Uttale guide til italienske Wine Names

September 28  by Eliza

Å fullt ut nyte italiensk vin-drikking erfaring, praksis med følgende uttale guide - stavelsen i alle CAPS er den til aksent. Snart vil du skal snakke italiensk som en ekte vin lover.

 • Amarone: ah mah RO nae
 • Brunello di Montalcino: brygge NEL lo dee Mahn tahl Chee nei
 • Chianti Classico: nøkkel AHN tee CLAHS se co
 • Dolcetto: Dohl Chet toh
 • Frascati: frah Skah tee
 • Lacryma Christi: LAH cree mah CHREE Stee
 • Montepulciano: Man tae pull chee AH noh
 • Moscato d'Asti: mo SCAH TOH DAHene tee
 • Pinot Grigio: tisse noh GREE joe
 • Rosso Conero: ROHS så COH Neh ro
 • Salice Salentino: SAH lee chae sah len TEE no
 • Soave: så AH VAE
 • Taurasi: touw RAH se
 • Verdicchio: ver DEE nøkkelen oh
 • Vino Nobile di Montepulciano: VEE no NO bee lae dee Mahn tae basseng chee AH nei