Utvide Bredde på alle tabeller

January 1  by Eliza

Hvis du har et dokument som inneholder ganske mange tabeller, kan du være søker etter en måte å endre bredden på alle tabellene i dokumentet. For eksempel kan bedriftens standarder krever at alle tabeller ha samme bredde, som strekker seg fra venstre til høyre marg. Hvis du har førti eller flere tabeller i et dokument, endre bredden på dem alle, individuelt, kan være veldig kjedelig.

Følgende makro, ResizeAllTables, raskt vil gjøre hva det står-resize alle tabeller. Breddene av tabellene er justert for å fylle de tilgjengelige marginer.

Sub ResizeAllTables ()
Dim oTbl Som tabell
For Hver oTbl I ActiveDocument.Tables
oTbl.AutoFitBehavior wdAutoFitFixed
Med ActiveDocument.PageSetup
oTbl.PreferredWidth = .PageWidth - .LeftMargin - .RightMargin
Avslutt med
Neste oTbl
End Sub

Etter makroen er ferdig, bør du likevel undersøke hvert bord for å sørge for at kolonnebredde er passende for dine data, men den totale bredden av tabellene vil være som du forventet.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1382) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Utvide Bredde på alle bord.