Utvikle Din Mission som Leader

February 22  by Eliza

Når du har opprettet et mål, og oppdraget ditt er handlingsplanen for deg og ditt team for å nå dette målet. Bruk disse retningslinjene for å hjelpe bly og oppnå din misjon:

  • Ikke ta en untakeable bakke. Kostnadene er for høye.
  • Tilnærming din oppgave trinnvis. Gjøre mange små ting godt, og du har en stor suksess.
  • Ta med din gruppe i oppdrag utvikling og planlegging på et tidlig stadium. Lytte til hva de har å si, og gjøre de endringene du trenger på start.
  • Arbeide for å få eierskap til misjon fra alle i gruppen. Følgerne dine kommer til å gjøre de tunge løftene, så de må vite hva de er i for.
  • Vær sikker på at du har en "point of no return". Dersom oppdraget ikke går bra, vet hvor langt du kan gå og fortsatt omgruppere. Du er ikke general Custer, og ledende bør ikke være slaget ved Little Bighorn.
  • Lead mennesker; håndtere hendelser. Holde troppene motivert.