Vanlige typer Domain Name Service Ressurs Records

May 18  by Eliza

En ressurs rekord er den grunnleggende datakomponenten i Domain Name Service (DNS). DNS ressurs poster definerer ikke bare navn og IP-adresser, men domener, servere, tidssone og tjenester så vel. Denne listen viser deg de mest vanlige typer ressurs poster:

Type Formål
A Adresse ressurs poster matche en IP-adresse til et vertsnavn.
CNAME Kanoniske navn ressurs poster knytte et kallenavn til en vertsnavn.
MX Post utveksling ressurs poster identifisere postservere for det angitte domenet.
NS Navneserver ressurs poster identifisere servere (annet enn SOA-serveren) som inneholder sone informasjon filer.
PTR Pointer ressurs poster matche et vertsnavn til en gitt IP-adresse. Dette er det motsatte av en adresse rekord, noe som samsvarer med en IP-adresse til den medfølgende vertsnavn.
SOA Begynn over sikkerhets ressurs poster spesifisere hvilken server inneholder sonefilen for et domene.
SRV Tjenesteleverandører ressurs poster identifisere servere som gir spesielle tjenester til domenet.