Vanlige Visual Studio 2010 Element Maler

April 11  by Eliza

Når du arbeider med prosjekter i Visual Studio 2010, youâ € ™ ll støter på en svimlende rekke elementmaler for å hjelpe deg å lage dine prosjekter. Tabellen nedenfor beskriver mange av de vanlige maler for å hjelpe deg på veien.

Sak Mal Beskrivelse
Programkonfigurasjonsfil Innstillinger lagrer søknad for et Windows-program
Klasse Tom klasse-definisjonsfilen
Class Diagram Modell av nye eller eksisterende klasser
Crystal Report Rapport med Crystal Reports
DataSet Lagrer data ved hjelp av datasettet Designer
HTML-side Nettside ved hjelp av HTML
Ikonet File En Windows-ikonet fil
Rapporter Rapporten bruker SQL Server Reporting Services
Innstillinger File XML konfigurasjonsfilen
Sidekart Beskriver flyt av websider i en web-applikasjon
SQL Database Tom database for lagring av lokal data
Style Sheet Cascading Style Sheet
User Control (WPF) Windows Presentation Foundation brukerkontroll
User Control Gjenbrukdefinert kontroll
Web konfigurasjonsfil Innstillinger lagrer program for en web-applikasjon
Web Form Brukergrensesnitt for web-applikasjoner
Web Service Kodefilen for en webtjeneste
Windows Form Brukergrensesnitt for et Windows-program
Windows Script Host En fil som inneholder skriptet kjøres som et Windows-program
XML File Tom XML-dokument
XML Schema Beskriver innholdet i et XML-dokument
XSLT-fil Inneholder et stilark som brukes til å transformere XML-dokumenter