Vanligvis brukes Automatiske Variabler i Windows Powershell 2

November 17  by Eliza

Powershell 2 hjelper deg automatisere funksjoner i Windows. Dens automatiseringsfunksjoner inkluderer utomatic variabler, variabler systemet definerer automatisk som er gitt verdier basert på tilstanden eller sammenheng på det aktuelle tidspunkt. Noen av Powershell to mest vanlige automatiske variabler er i tabellen nedenfor:

Variabel navn Beskrivelse
$ _ Inneholder den aktuelle gjenstand i rørledningen objektet.
$ Args Array av uanmeldte parametere eller verdier sendes til en funksjon, manus, eller skriptblokken.
$ False Inneholder verdien FALSE.
$ Hjem Full sti til brukerens hjemmekatalog
$ NULL Inneholder NULL eller tom verdi.
$ Profile Full sti til Windows Powershell brukerprofil for standard shell.
$ Pwd Full sti til gjeldende katalog.
$ Sann Inneholder verdien TRUE.