Ved hjelp av den spanske Preposisjon Hasta Korrekt

December 4  by Eliza

Den spanske preposisjonen hasta (disponerer-tah) kan bety enten før eller til, avhengig av sammenhengen i en setning. Selv om fortsatt betraktet som en vanlig spansk preposisjon, viser hasta bare to ting. Som etterlater deg med en mye mindre å huske for å kunne bruke hasta nøyaktig.

Hasta kan bare brukes til å vise følgende:

  • Sted / beliggenhet: For eksempel, for å fortelle noen til å kjøre til lyskrysset på spansk, vil du si Conduzca hasta el Semáforo (kohn- doos -kah disponerer-tah EHL seh- mah -foh-Roh).
  • Tid: Hvis du ønsker å si til en venn Se deg senere eller Inntil da på spansk, vil du si Hasta luego (disponerer -tah loo eh -goh). På slutten av en arbeidsdag, kan du fortelle en kollega Hasta mañana (disponerer -tah mah- nyah -nah), noe som betyr Inntil i morgen.