Ved hjelp av identiteter til Express en Trigonometri Fungere som et par av funksjoner

April 16  by Eliza

Du kan uttrykke hvert produkt av av trigonometriske funksjoner, uansett hvor rare, som et produkt av noen par trigonometriske funksjoner. De tre mest nyttige motstandere er sinus og cosinus, tangens og sekant, og cotangent og cosekans. Tabellen viser deg hvordan du kan uttrykke alle seks trigonometriske funksjoner som hver av disse motstandere.

Ved hjelp av identiteter til Express en Trigonometri Fungere som et par av funksjoner

For eksempel, se på følgende funksjon:

Ved hjelp av identiteter til Express en Trigonometri Fungere som et par av funksjoner


Som det står, kan du ikke gjøre mye for å integrere dette monsteret. Men prøv å uttrykke det i form av hvert mulig sammenkobling av trigonometriske funksjoner:

Ved hjelp av identiteter til Express en Trigonometri Fungere som et par av funksjoner

Som det viser seg, er det mest nyttige sammenkobling for integrering i dette tilfellet barneseng 6 x csc 2 x Ingen brøkdel er til stede -. Som er, er begge termene hevet til positive krefter - og cosekans sikt er økt til et enda makt.