Ved hjelp av Lean til å definere og forbedre verdien Stream

May 8  by Eliza

Verdien stream inkluderer alle aktiviteter, materialer, personer og informasjon som må flyte og kommer sammen for å gi kunden den verdien de vil, når de vil ha det, og hvordan de vil ha det. Du identifisere verdistrømmen på en verdi-stream kartet, ved hjelp av bestemte ikoner.

Du øke verdien strømmen ved å følge Plan-Do-Check-Act prosess (noen ganger kalt Plan-Do-Study-Act prosess). Den 3P Methodology (Production Forberedelse Process) brukes på forhånd for å designe produkter og prosesser før de er i den endelige form. Ved å skape et miljø av sikkerhet og orden, kan du lettere identifisere hvor avfall skjer. Prosessen for dette miljøet er sort, rette, skrubb, systematisere og standardisere mens eliminere farlige forhold; Dette er kjent som 5S +.

Eksempel verdi-stream kart (VSM)

Når du har opprettet din VSM, vil du identifisere områder for forbedring. Her er et eksempel på en VSM viser den nåværende tilstand av prosessen og flere potensielle områder for forbedring.

Ved hjelp av Lean til å definere og forbedre verdien Stream


Den nåværende-state VSM markup for en salat selskap.