Ved hjelp av Object Anchors

February 3  by Eliza

Når du setter inn et bilde eller annet objekt i Word-dokumentet, og at objektet er satt til å flyte over tekst, opprettholder Word en intern "anker" for å indikere avsnittet med som objektet er tilknyttet. Normalt ankrene er ikke synlige. Du kan gjøre dem synlige, men ved å gjøre følgende:

  1. Sørg for at du viser dokumentet i utskriftsoppsett. (Dette synet kalles Page Layout visning i Word 97.)
  2. Velg Alternativer fra Verktøy-menyen. Word viser dialogboksen Alternativer.
  3. Sørg for at fanen Vis vises. (Se figur 1)

    Ved hjelp av Object Anchors

    Figur 1. Vis kategorien i dialogboksen Alternativer.

  4. Sørg for at objektet Anchors er merket av.
  5. Klikk på OK.

Nå, når du velger et objekt som flyter over din tekst, viser Word et bilde av et anker i margen til venstre for avsnittet som den valgte grafikken er tilknyttet. Hvis du ønsker å endre tilknytningen, drar ankeret til en annen paragraf.

Du bør være oppmerksom på at du bare kan arbeide med objekt ankere hvis du viser dokumentet i Page Layout visning.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (681) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Bruke Object Anchors.