Velge en Feltet

November 22  by Eliza

Når feltene er satt inn i dokumentene, må du kanskje velge et helt felt for å redigere det. Den raskeste måten å gjøre dette på er å bare velge det første tegnet av feltet. Hvis feltkoder er synlige, er det første tegnet åpningen venstre brakett. Hvis feltkoder er ikke synlig (felt resultatene er stedet synlig), så du bare velge det første tegnet i resultatet.

Når du velger det første tegnet, er hele feltet valgt. Denne type utvalg vil fungere om du arbeider med vises feltkoder eller med feltresultater.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1322) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Velge en Field.