Velge en kolonne eller rad i en tabell

May 22  by Eliza

Det er to måter å velge en kolonne i en tabell:

  • Plasser innsettingspunktet i en hvilken som helst celle i kolonnen, og deretter velge Select kolonne alternativ fra Tabell-menyen.
  • Flytt musepekeren like over kolonnen du vil velge. Det vil slå inn en pil som peker nedover. Klikk på venstre museknapp.

De to måter å velge en rad i en tabell er svært like:

  • Plasser innsettingspunktet i en hvilken som helst celle i raden, og deretter velge Select Row alternativ fra Tabell-menyen.
  • Flytt musepekeren like til venstre for raden du vil velge, og klikk deretter på venstre museknapp.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (34) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Velge en kolonne eller rad i en tabell.