Velge en tekstblokk

April 15  by Eliza

Når du arbeider med noen former for data i Word (spesielt tabellkolonner på informasjon), er det ofte nyttig å velge ikke-sekvensiell tekst i en blokk. For eksempel, kan det være lurt å velge den tiende gjennom trettiende tegn på hver av fem linjer, ignorerer alt annet. Word gjør dette enkelt å gjøre, enten ved hjelp av tastaturet eller musen. Hvis du ønsker å velge en blokk med tekst ved hjelp av tastaturet, gjør du følgende:

  1. Plasser innsettingspunktet på stilling som definerer den øvre venstre hjørne av blokken.
  2. Trykk Ctrl + Shift + F8. Bokstavene Col vises på statuslinjen.
  3. Bruk markørkontrolltastene for å utvide blokken til å omfatte all teksten ønsket.

Hvis du heller vil bruke musen til å blokkere teksten, kan du gjøre det ved å holde nede Alt-tasten mens du gjør ditt valg.

Når teksten blokk er valgt, kan du ta noen handling ønsket. For eksempel, hvis du trykker på Del-tasten, deretter tekstområde er slettet.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (6) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Velge en tekstblokk.