Velge et bokmerke i en Macro

January 24  by Eliza

Du kan velge tekst eller dokument plassering referert av et bokmerke veldig enkelt med en makro. For eksempel, la oss si du hadde et bokmerke som heter MyBkMark, og du ønsket å markere teksten det representerer. Følgende kode fragment vil gjøre triks:

ActiveDocument.Bookmarks ("MyBkMark"). Velg

Du bør være oppmerksom på at de ovennevnte vil bare fungere hvis du vet navnet på bokmerket. Hvis du ikke vet et bestemt bokmerke navn, kan du bruke en indeks utlignet i stedet, som følger:

ActiveDocument.Bookmarks (3) .Velg

Når denne koden linjen er utført, er bokmerket representert ved indeks tre valgt, uavhengig av navnet. Et annet alternativ, selvfølgelig, er å hente navnet på de definerte bokmerker og deretter bruke dem i koden.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (799) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Velge et bokmerke i en makro.