Velge flere filer eller mapper i Windows Utforsker

July 21  by Eliza

Når du arbeider i Windows Utforsker, ofte, vil du ønsker å velge flere filer eller mapper samtidig. Du kan velge flere filer eller mapper på måfå, eller du kan velge flere sammenhengende filer eller mapper.

Anta at du vil velge fire filer i Windows Utforsker, men disse filene er ikke sammenhengende, det vil si en rett etter hverandre. Å velge disse flere filer, gjør du følgende:

Klikk for å velge den første filen.

Pek musen på filens ikon og klikk en gang.

Trykk og hold Ctrl-tasten.

Enten Ctrl (Control) sentrale verk; trykk og hold den nede.

Klikk for å velge neste fil.

Ved å holde Ctrl-tasten, kan du velge så mange filer som du ønsker. (Hvis du ikke holder den nede, klikke på en fil opphever valget noe som allerede er valgt.)

Gjenta trinn 3 til du har valgt alle filene du ønsker.

Fortsett til din hjertens lyst - eller før du kjører ut av filer for å velge.

Velge flere filer eller mapper i Windows Utforsker

Slipp Ctrl-tasten når du er ferdig med å velge filer.

Nå er du klar til å manipulere de valgte filene som en gruppe. Å fjerne en fil fra en gruppe, bare Ctrl + klikk på den igjen.