Verb Stinn Tips i English Grammar

December 15  by Eliza

Utenom å vise handling eller tilstand av å være i den setningen, indikerer verbet også den tiden handlingen eller "vesen" fant sted. Ved å lære om de forskjellige typer enkel, perfekt, forbi, og fortid, vil snakke og skrive være klar og konsis.

  • Enkel presens: forteller hva som skjer nå
  • Enkelt fortid: forteller hva som skjedde før nå
  • Enkelt fremtid: snakker om hva har ikke skjedd ennå
  • Stede perfektum: uttrykker en handling eller tilstand av å være i nåtiden som har noen forbindelse med fortiden
  • Past perfektum: plasserer en hendelse før en annen hendelse i fortiden
  • Future perfektum: snakker om noe som ikke har skjedd ennå i forhold til en annen hendelse i fremtiden