Vet hva kommunikasjon kan man forvente fra Din Hedge Fund Manager

September 16  by Eliza

Samarbeidsavtalen du signere med din hedgefondforvalter sannsynligvis vil dekke hva slags kommunikasjon hedgefond manager ønsker å arrangere og hvor ofte han vil ta kontakt.

Hvis du føler at du må ha regelmessige, ansikt-til-ansikt møter med hedgefondforvalter du forbinder med, sørg for at en manager er mottagelig for denne forespørselen før du forplikte pengene dine.

Selv om han ikke er stor på ansikt-til-ansikt kommunikasjon, bør hedgefondforvalter tilby deg disse skriftlige rapporter:

  • Kvartalsrapport: Denne rapporten bør forklare fondets avkastning hittil, og gir deg en følelse av hvor avkastningen står i forhold til de aktuelle investerings benchmarks og fortelle deg hvordan markedsutsiktene passer fondets strategi.
  • Årsrapport: En gang i året, bør din fondsforvalter gi deg en omfattende rapport om fondets avkastning, herunder den samlede verdien av de forvaltede midler og de ​​totale avgiftene. En utvendig revisor bør forberede denne rapporten - ikke hedgefondforvalter.

    Forsikre deg om dette før du registrerer deg. Du sannsynligvis ikke vil få en omfattende liste over beholdning, men du bør få nok informasjon om industri og aktivaklasser for å få en følelse av fondets samlede risiko-og-retur profil, som hjelper deg med å vurdere hvordan fondets utvikling passer din portefølje behov .

Du bør lese gjennom en potensiell fondets rapport arkiver før du investerer for å finne ut mer om fondets investeringsstil og kommunikasjon filosofi.