Vi presenterer Organizer

January 28  by Eliza

Ordet gir muligheten til å arbeide med maler. Noe av det som maler tillate deg å gjøre er å knytte stiler og makroer med et bestemt dokument eller en rekke dokumenter. Maler er svært kraftig, og de gir en stor grad av fleksibilitet til Word. Men noen ganger kan det være en reell smerte for å få en god "generelle" syn på hva du har tilgjengelig i en bestemt mal eller i et dokument.

Det er der den Organizer kommer inn i bildet. Ordet gir Organizer (en tilsynelatende enkel navn) for å gi en grad av kontroll over hva tilpasnings elementer inngår i en mal eller et dokument. Selv om du ikke bruker Organizer for å lage noen av disse elementene, kan du bruke den til å kopiere dem fra en mal eller dokument til en annen, eller å slette dem helt.

Den enkleste måten å starte Organizer i Word 2007 er å trykke Alt + F8 for å vise dialogboksen Makroer. Du kan klikke på Organizer knapp fra dialogboksen, og verktøyet vil våren til handling.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (5972) gjelder for Microsoft Word 2007.