Viktig Windows Server 2003 Netto Kommandoer

August 13  by Eliza

I Windows Server 2003, hver av-kommandolinjeverktøy (vist i tabellen) utfører en nyttig NetBIOS nettverksfunksjon. For hjelp til en bestemt Net kommando, skriv enten Net Hjelp eller Net Hjelp <command>.

Navn Funksjon
Netto regnskap Administrere brukerkontoer gjennom et kommandolinjeverktøy
Netto datamaskin Legge til eller slette datamaskiner i et domene database
Netto hjelp Tilgang til alle Net kommandohjelpefiler
Netto helpmsg Forklar Windows Netto feilmeldinger
Netto print Vise eller kontrollutskriftsjobber
Net send Send meldinger til andre datamaskiner eller brukere i et nettverk
Netto andel Display, opprette eller slette delte nettverksressurser
Net use Koble til eller fra en datamaskin fra en aksje etter navn