Viser alle filene i en mappe ved hjelp av Ledetekst

October 21  by Eliza

Du har sannsynligvis allerede vet at du kan navigere gjennom mapper og vise innholdet ved hjelp av Windows Utforsker. En annen måte å vise alle filene en mappe inneholder er ved å bruke ledetekstvinduet. (Tilgang til Command Prompt vinduet er dekket i dette tipset for Windows 7-brukere og dette tipset for Windows 8 brukere.)

Ved ledeteksten, kan du navigere gjennom mapper og undermapper ved hjelp av CD-kommandoen til å endre din nåværende katalog. Bare følg kommando av et mellomrom og navnet på katalogen du ønsker å endre til. Hvis mappenavnet inneholder mellomrom, bare omgi mappenavnet med anførselstegn, som vist i disse eksemplene:

CD "mine filer"
CD "c: / min data / Word-dokumenter / budsjettering"

Etter å navigere til katalogen ved hjelp av CD-kommandoen, kan du se hvilke filer som finnes i katalogen ved å skrive DIR-kommandoen ved ledeteksten.

Dette tipset (12033) gjelder for Windows 7 og 8.