Viser Fields

September 20  by Eliza

Mange av spissene er gitt i WordTips baserer seg på bruk av feltene. Grunnen til dette er enkel: Felt tillate enkel inkludering av dynamiske data innenfor dine dokumenter. Normalt skjuler Word innholdet i feltene (de "koder" som er iboende i feltet), og erstatte dem i stedet med sitt resultat, hvis de er den type felt som gir et resultat.

Hvis du ønsker å se innholdet i felt, så kan du veksle slik at dette innholdet er synlig. Du gjør dette ved å trykke Shift + F9. Eventuelle felt innholdet bør da være synlig, og du kan endre disse feltinnholdet, hvis det er ønskelig.

Husk at denne snarveien fungerer som en veksler. Når du er gjennom å se på innholdet felt, bare trykke Shift + F9 igjen. Ordet skjuler feltinnholdet og erstatter dem med felt resultater, hvis noen.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (385) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Viser Fields.