Viser Hurtig Document Statistikk

December 24  by Eliza

Word sporer alle slags informasjon om dokumentene. Hvis du vet hvor du skal lete, kan du raskt vise mye av denne informasjonen. For eksempel, hvis du ønsker å raskt bestemme antall tegn, ord, linjer, avsnitt, og sidene i dokumentet, kan du bare velge Word Count fra Verktøy-menyen. Word viser Word Count dialogboksen (Se figur 1.) og beregner raskt statistikken om dokumentet. (Hvis du arbeider på en stor eller komplisert dokument, kan beregningene ta en kort tid.)

Viser Hurtig Document Statistikk

Figur 1. Word Count dialogboksen.

Varsel nederst i dialogboksen er en avkrysningsboks som indikerer om Word bør inneholde informasjon i fotnoter og sluttnoter i sine beregninger. Du bør velge dette alternativet, som ønsket. Når du er ferdig med å se på statistikken, klikk på OK eller Lukk. (Navnet på knappen varierer, avhengig av hvilken versjon av Word.)

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (3463) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Viser Hurtig Document statistikk.