Viser rad og kolonne etiketter

May 20  by Eliza

Når du utvikler et regneark du ofte legge til en rad eller to av etiketter på toppen av hver kolonne, og kanskje en kolonne med etiketter til venstre for hver rad. Hvis regnearket blir ganske stor, er det ikke uvanlig for rad- og kolonneetiketter for å rulle ut av skjermen, slik at du ikke lenger kan se dem.

For å holde rad og kolonne etiketter synlig, vurdere "frysing" rader og kolonner som etikettene er plassert. For eksempel kan du enkelt fryse de fire første radene i et regneark sammen med den første kolonnen. Deretter, når du blar regnearket rader og kolonner vil forbli på skjermen-bare-frosne delen av skjermen vil bla.

Du spesifisere hva rader og kolonner du ønsker å fryse ved å markere cellen umiddelbart under og til høyre for området som skal fryses. For eksempel, hvis du ønsker å fryse rader 1 til 4 og kolonne A, ville du velge cellen i B5. Da, for å fryse rader og kolonner, du velger Frys ruter på Vindu-menyen. Excel plasserer en tykkere svart linje over og til venstre for den gjeldende cellen for å indikere rader og kolonner frosset.

Hvis du ikke lenger trenger å bruke frosne ruter, velger unfreeze Panes på Vindu-menyen.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2591) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Vise rad og kolonne etiketter.