Viser skjermtips

December 6  by Eliza

Når du arbeider med musen i Word, har du uten tvil lagt merke til små gule bokser som dukker opp i nærheten av musepekeren og indikerer informasjon om hva du peker på. I Word, blir disse kalt skjermtips. Som standard blir de slått på, betyr at de blir vist. Hvis du finner dem forstyrrende, kan du slå dem av ved å gjøre følgende:

  1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen. Word viser dialogboksen Alternativer.
  2. Kontroller at kategorien Vis er valgt. (Se figur 1)

    Viser skjermtips

    Figur 1. Vis kategorien i dialogboksen Alternativer.

  3. Kontroller at skjermtips ikke er merket.
  4. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1233) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Viser skjermtips.