Viser Tabell Rutenett

January 27  by Eliza

Tabeller er ofte brukt for å vise all slags informasjon i et dokument. Hvis man fjerner grensene til en tabell, men det kan være vanskelig å se hvor tabellen er plassert, og hvor kantene av hver celle er. For disse tilfellene, kan Word du vise rutenett rundt bordet. Formålet med disse rutenett er å markere grensene for tabellen og hver celle i tabellen når du har tabellen formatert for ingen grense.

Du kan slå rutenett på ved å plassere innsettingspunktet i en tabell og deretter vise kategorien Oppsett av båndet. I Tabell gruppe klikker du på Vis linjer i rutenett verktøy. Når du senere ønsker å slå rutenett av, igjen følger de samme trinnene.

Det bør bemerkes at du kan ikke se noen synlig forskjell i utseendet på bordene når du slår rutenettlinjene på eller av. Grunnen er enkel-bord, som standard, har grenser slått på, og grensene skjule rutenettlinjene som Word kan vise. Å se rutenettlinjene, vil du ønsker å fjerne grensen fra bordet ditt.

Den rutenett innstillingen er ikke satt på en per-tabellen basis. Med andre ord, hvis du slår rutenettlinjene av hvor som helst i et dokument (i eller ut av en tabell), den er slått av i hele dokumentet.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (6038) gjelder for Microsoft Word 2007, 2010, og 2013.