Windows Forms Controls i VSTO

November 6  by Eliza

VSTO inneholder to navnerom som holder klasser som inneholder Windows Forms kontroller, som du kan bruke på Word-dokumenter eller Excel-regneark. Alle kontroller i Microsoft.Office.Tools.Word.Controls og Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls navnerom er hentet fra Windows Forms grunnklasser og fungerer på samme måte som vanlige Windows Forms kontroller.

Du finner følgende kontroller i Microsoft.Office.Tools.Word.Controls navnerom:

Knapp HScrollBar MonthCalendar RichTextBox
Avmerkingsbokser Etikett NumericUpDown TextBox
CheckedListBox LinkLabel PictureBox Trackbar
ComboBox ListBox ProgressBar Treeview
Datagridview Listview PropertyGrid VScrollBar
DateTimePicker MaskedTextBox Radiobutton WebBrowser
DomainUpDown