Word Navnerom klasser for Utvide Office Object Model med VSTO

August 13  by Eliza

Den Microsoft.Office.Tools.Word navnerom inneholder klasser som representerer objekter i Word-objektmodellen. Her er en liste over klassenavn, sammen med sine beskrivelser, som du kan bruke i VSTO å utvide Office Object Model:

  • Dokument: Dokument klassen representerer dokumentet i Word 2010.
  • Bokmerke: Bokmerke kontroll representerer bokmerket klasse fra Ordet objektmodellen. Bokmerket Kontrollen har et unikt navn, eksponerer hendelser, og kan være bundet til data også.