Word Object Model

January 15  by Eliza

Som du kanskje er klar over, er Word et objekt-orientert program. Internt holder Word styr på "objekter" i dokumentet, for eksempel avsnitt, stiler, partier etc. Disse objektene kan grupperes sammen i samlinger, som representerer alle relaterte objekter av en bestemt type. For eksempel, avsnittssamling representerer alle de individuelle Avsnitts objekter i et dokument.

Som du oppretter makroer i VBA, er det en god idé å forstå objektmodellen som brukes av Word. Denne modellen definerer alle objektene forstått av programmet (og som du har tilgang), samt de ulike egenskapene (attributter) og metoder (prosedyrer) knyttet til disse stedene.

Hvis du ønsker å forstå mer om Word objektmodell, er det et par forskjellige steder du kan se. Den første er den VBA hjelpesystemet som følger med Word. Dessverre er VBA hjelpefilen ikke installeres automatisk når du installerer Word eller Office. Hvis du ikke kan få tilgang til Hjelp mens i VBA Editor, må du igjen kjøre Word eller Office-installasjonsprogrammet og kontroller at VBA hjelpefilen er installert. Når du åpner VBA hjelpefilen, gå til kategorien Innhold, utvide "Programmering Information" utvide "Microsoft Word Visual Basic Reference", klikk på "Microsoft Word Objects", klikk deretter på "Dokumenter". Du kan også søke på ordet "Object Model" for den informasjonen du trenger.

Du kan også finne ut om objektmodellen gjennom MSDN-webområde. Besøk følgende nettside:

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/modcore/html/deovrMicrosoftWord2000.asp

Det finnes en rekke av Word-utviklerrettede bøker tilgjengelig på markedet. Andre WordTips abonnenter taler vel om VBA Developer håndbok av Ken Getz og Mike Gilbert (Sybex Books, ISBN 0782119514) og Microsoft Office 2000 Visual Basic programmerings Guide av David Shank, Mark Roberts, og Tamra Myers (Microsoft Press, ISBN 1572319526).

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1622) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.